⦁ Το προσωπικό σας γνωρίζει ποια είναι πραγματικά η εταιρική σας κουλτούρα; 
⦁ Μοιράζεται τις ίδιες αξίες με εσάς;
⦁ Η εταιρική σας κουλτούρα συνδράμει στον στρατηγικό σχέδιο του οργανισμού ή τον υπονομεύει;
⦁ Υπάρχουν διαδικασίες που «κουράζουν» και μειώνουν την ενεργοποίηση του προσωπικού χωρίς να προσφέρουν το επιθυμητό αποτέλεσμα?
⦁ Οι παροχές σας στο προσωπικό ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους ή θα μπορούσατε να έχετε παροχές με μικρότερο κόστος και μεγαλύτερη ανταπόκριση;


Η έρευνα αποτύπωσης εργασιακού κλίματος αποτελεί μια ολοκληρωμένη αποτύπωση του επιχειρησιακού και εργασιακού κλίματος σε επίπεδο εταιρικής κουλτούρας και υφιστάμενων διαδικασιών ώστε να ευνοείται η εφαρμογή των στρατηγικών αποφάσεων της διοίκησης. Διερευνά τη σύνδεση μεταξύ των εταιρικών στόχων και του ανθρώπινου δυναμικού και σκιαγραφεί τις αποκλίσεις των στόχων και των αξιών των εργαζομένων από το όραμα και τη φιλοσοφία της διοίκησης.

Στο πέρας της διαδικασίας, έχετε μια πλήρη εικόνα για τα παραπάνω μαζί με τις προτάσεις μας για ενέργειες που:
⦁ θα ενισχύσουν την εσωτερική επικοινωνία
⦁ θα συντελέσουν στην ομογενοποίηση της φιλοσοφίας της εταιρείας και του ανθρώπινου δυναμικού.
⦁ θα ενισχύσουν την αυτενέργεια των εργαζομένων
⦁ θα αυξήσουν την παραγωγικότητά τους
⦁ θα δημιουργήσουν θετικό κλίμα ώστε να επιτυγχάνονται οι εταιρικοί στόχοι με ταυτόχρονη ικανοποίηση των εργαζομένων.

ΕΡΕΥΝΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ