Θεωρείτε ότι το τμήμα διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού μπορεί γίνει αποτελεσματικότερο?
Η΄
Θεωρείτε ότι είναι πλέον αναγκαία η δημιουργία ενός τμήματος ή διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού στην επιχείρησή σας;
Μπορούμε να δημιουργήσουμε για εσάς ένα σύγχρονο τμήμα διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού που θα ενσωματώνει καινοτόμες και δοκιμασμένες πρακτικές σύμφωνες με τη φιλοσοφία του οργανισμού σας.
Το αποτέλεσμα θα είναι η ένταξη στο οργανόγραμμά σας ενός τμήματος διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού πλήρως προσαρμοσμένο στις ανάγκες του οργανισμού με σταθερό μηνιαίο κόστος.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ / ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ