Η εταιρεία μας αναλαμβάνει τη διαδικασία πρόσληψης του προσωπικού που επιθυμεί ο Πελάτης με συμβάσεις ορισμένου ή αορίστου χρόνου, την κατάθεση βαρδιών, ετήσιου βιβλίου αδειών, ετήσιου πίνακα εργαζομένων.
Σε περίπτωση που επιθυμείτε, αναλαμβάνουμε την δημιουργία ενός induction booklet των εργαζομένων, από το οποίο μπορούν να ενημερωθούν για:
⦁ Την εταιρεία
⦁ Τις διαδικασίες που ισχύουν για διάφορα πρακτικά θέματα (παραλαβή/χρήση εξοπλισμού, μισθοδοσία, άδειες, ασθένειες κτλ)
⦁ Οργανόγραμμα της εταιρείας και αλληλεπίδραση των διαφόρων τμημάτων της εταιρείας

Σε περίπτωση απόλυσης ή αποχώρησης, αναλαμβάνουμε την διαδικασία κατάθεσης των αντίστοιχων εγγράφων, καθώς και τη δημιουργία check list με τον εξοπλισμό που θα πρέπει να επιστρέψει ο εργαζόμενος στην εταιρεία.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ/ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ