Οι καλύτεροι υποψήφιοι στην αγορά είναι περιζήτητοι και δύσκολα θα συνδυαστεί χρονικά να αναζητούν ενεργά εργασία τη στιγμή που τους χρειάζεστε.
Αν χρειάζεστε επαγγελματίες να αναλάβουν την αναζήτηση των καλύτερων υποψηφίων για εσάς, αναθέτοντας την αναζήτηση σε εμάς, μπορείτε να βασιστείτε στην εμπειρία μας εξασφαλίζοντας ότι θα εντοπίσουμε τους καλύτερους υποψηφίους. Ο κάθε σύμβουλος της HR INTEGRATED εξειδικεύεται σε ένα επιχειρηματικό τομέα, ώστε, γνωρίζοντας τις απαιτήσεις της συγκεκριμένης αγοράς, να επιτυγχάνεται η καλύτερη δυνατή στελέχωση. Η διασφάλιση για την κάλυψη της κάθε θέσης εργασίας δεν καλύπτει μόνο τα τυπικά προσόντα αλλά και τη δυνατότητα του υποψήφιου να ενστερνιστεί την εκάστοτε εταιρική φιλοσοφία.

Αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία επιλογής, παρουσιάζοντας τελικά σε εσάς μόνο εκείνους τους υποψηφίους που πραγματικά ταιριάζουν στις ανάγκες σας.

Εύρεση & Επιλογή Μόνιμου Προσωπικού
Το Τμήμα Στελέχωσης Μόνιμου Προσωπικού του ομίλου HR integrated αναλαμβάνει τη στελέχωση των μόνιμων θέσεων εργασίας σε όλες τις βαθμίδες και για όλες τις ειδικότητες.

Οι μεθοδολογίες στελέχωσης που έχουν αναπτυχθεί για κάθε θέση εργασίας είναι οι ακόλουθες, ώστε κάθε φορά, να εφαρμόζεται αυτή που ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες της θέσης και της κάθε εταιρείας.

Ι) Βάση Βιογραφικών & Καταχώρηση Αγγελίας
H μεθοδολογία αυτή εφαρμόζεται στις περιπτώσεις που για την κάλυψη μιας θέσης εργασίας, απαιτείται η εφαρμογή παραδοσιακών μεθόδων στελέχωσης, ώστε να προσεγγιστούν υποψήφιοι που έχουν εργαστεί ή εργάζονται σε παρόμοια ή κατώτερη θέση εργασίας σε άλλη εταιρεία, οπότε και μία πιθανή μετακίνηση θα θεωρηθεί από τον υποψήφιο ως προαγωγή.

ΙΙ) Άμεση Προσέγγιση Υποψηφίων (Head Hunting)
Σκοπός αυτής της μεθοδολογίας είναι η άμεση προσέγγιση υποψηφίων που κατέχουν συγκεκριμένες θέσεις σε κλάδο παρεμφερή με αυτόν του Πελάτη και είναι δύσκολο να εντοπιστούν με τις παραδοσιακές μεθόδους στελέχωσης.

Σε αυτές της περιπτώσεις δημιουργείται, σε συνεργασία με τον πελάτη, μία λίστα με τους κλάδους και τις εταιρείες που πιθανόν εργάζονται οι υποψήφιοι που έχουν το επιθυμητό επαγγελματικό προφίλ και στην συνέχεια, οι ανωτέρω υποψήφιοι προσεγγίζονται άμεσα από τους εξειδικευμένους συμβούλους του ομίλου HR INTEGRATED, ώστε να συνταχθεί για τον καθένα μια λεπτομερής αξιολόγηση, η οποία παραδίδεται στον πελάτη.

ΙΙΙ) Συνδυαστική Αναζήτηση
Στην περίπτωση που για την κάλυψη μίας θέσης εργασίας απαιτούνται υποψήφιοι, οι οποίοι πρέπει να διαθέτουν εμπειρία σε συγκεκριμένο κλάδο/τμήμα ή πρέπει να κατέχουν εξειδικευμένες γνώσεις, εφαρμόζεται μία συνδυαστική μέθοδος, κατά την οποία αξιοποιούνται όλες οι παραδοσιακές πηγές εύρεσης υποψηφίων, καθώς και η άμεση προσέγγισή τους.

Μαζική Στελέχωση θέσεων
Αν θέλετε να διευρύνετε την παραγωγή σας ή να ξεκινήσετε μια νέα δραστηριότητα ως επιχείρηση και αυτό απαιτεί την πρόσληψη ικανού προσωπικού με συγκεκριμένο επαγγελματικό προφίλ, συγκεκριμένες τεχνικές γνώσεις και δεξιότητες, η HR INTEGRATED μπορεί να σας βοηθήσει, προσφέροντάς σας την εξειδίκευσή της ώστε να κάνετε τις πιο σωστές επιλογές.
Η Μαζική Στελέχωση θέσεων περιλαμβάνει την προσέλκυση και τη διαχείριση μεγάλου αριθμού αιτήσεων υποψηφιότητας για μεγάλο αριθμό θέσεων. Πρόκειται για μία διαδικασία αρκετά περίπλοκη με απαιτητική διαχείριση και περιλαμβάνει τη δημοσίευση αγγελίας σε διάφορα μέσα και την αξιολόγηση των υποψηφίων με τη χρήση των κατάλληλων εργαλείων.
Η HR INTEGRATED έχει τη μεθοδολογία και τα αναγκαία εργαλεία για άμεση και αποτελεσματική αξιολόγηση υποψηφίων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, η HR INTEGRATED είναι σε συνεχή επαφή και ενημέρωση για όλα τα ανοιχτά προγράμματα απασχόλησης και επιδοτούμενων θέσεων που επιδοτούνται από τον ΟΑΕΔ.
Στις περιπτώσεις που το προφίλ των θέσεων ή των εργαζομένων που αναζητούμε ταιριάζει με το προφίλ των ανοικτών προγραμμάτων, λαμβάνουμε υπόψιν μας κατά την δημιουργία του short list, αν τα επιλεγμένα άτομα έχουν τη δυνατότητα υπαγωγής σε κάποιο από αυτά. Με τον τρόπο αυτό, επιλέγουμε το προφίλ που επιθυμούμε με μειωμένο κόστος για τον Πελάτη μας.

ΜΟΝΙΜΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ