Η HR INTEGRATED On Site είναι μια λύση για πελάτες των οποίων η επιχειρηματική δραστηριότητα απαιτεί αξιολόγηση μεγάλου αριθμού υποψηφίων.

Υποστήριξη Επιλογής Ανθρώπινου Δυναμικού
Εξειδικευμένοι σύμβουλοι του Τμήματος Στελέχωσης Μόνιμου Προσωπικού του ομίλου HR INTEGRATED συνεργάζονται με το τμήμα προσωπικού του Πελάτη, αναλαμβάνοντας κατά τη διαδικασία επιλογής προσωπικού να προσφέρουν βοήθεια σε τομείς όπως η δημοσίευση αγγελιών, η συλλογή & αξιολόγηση βιογραφικών και η αξιολόγηση υποψηφίων.

Δραστηριοποιούμαστε σε όλους τους κλάδους και τις αγορές, συνδέοντας ταλαντούχους ανθρώπους με τις ευκαιρίες απασχόλησης και τους εργοδότες που τις προσφέρουν.

Επίσης, Η HR INTEGRATED μπορεί να σας παρέχει έναν σύμβουλο ανθρωπίνων πόρων, ο οποίος να εργάζεται εντός των εγκαταστάσεων της εταιρείας σας, και έχει τη μερική ή πλήρη ευθύνη για τον συντονισμό και τη διαχείριση του έκτακτου προσωπικού σας.
Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία, σας παρέχουμε αναλυτικές αναφορές που σας δίνουν μια πλήρη εικόνα για την παρακολούθηση και αξιολόγηση του έκτακτου ανθρώπινου δυναμικού σας.

HR INTEGRATED ON SITE